Βίδα γυψοσανίδας

 • Βίδα γυψοσανίδας με μαύρη φωσφορική κεφαλή

  Βίδα γυψοσανίδας με μαύρη φωσφορική κεφαλή

  Η βίδα γυψοσανίδας χρησιμοποιείται πάντα για τη στερέωση φύλλων γυψοσανίδας σε καρφιά τοίχου ή δοκούς οροφής.

  Σε σύγκριση με τις κανονικές βίδες, οι βίδες γυψοσανίδας έχουν τα βαθύτερα σπειρώματα.

  Αυτό βοηθά στην αποφυγή της εύκολης απομάκρυνσης των βιδών από το γυψοσανίδα.

  Οι βίδες γυψοσανίδας είναι κατασκευασμένες από χάλυβα.

  Για να τα τρυπήσετε στη γυψοσανίδα, χρειάζεται ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι.

  Μερικές φορές χρησιμοποιούνται πλαστικές άγκυρες μαζί με βίδα γυψοσανίδας.Βοηθούν στην εξισορρόπηση του βάρους ενός κρεμασμένου αντικειμένου ομοιόμορφα πάνω από την επιφάνεια.